T'ajudem a trobar

el teu cicle

Requisits

Els títols de formació professional s'ordenen en famílies professionals i s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Accés a l'FP

Com és l'accés a l'FP ?

És molt flexible i s'adapta a situacions molt variades. De ben segur que hi trobaràs la teva... Es pot accedir a l'FP a través de moltes vies:
 • Amb estudis previs
 • Sense una titulació específica
 • Si estàs a l'atur o treballant i vols millorar la teva qualificació professional

Estudis

Quins tipus d'estudis ofereix l'FP?

Els estudis d'FP es poden cursar en centres públics, centres privats concertats i centres privats. S'estructuren de la manera següent:
 • ENSENYAMENTS INICIALS
 • ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
 • ENSENYAMENTS D'ESPORTS

Requisits Accés Grau Mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Requisits Accés Grau Superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Ensenyaments

Els títols de formació professional s'ordenen en famílies professionals i s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Calendari Preinscripcio 2021-2022  Calendari Preinscripció 2021-2022