Técnico/a superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas al Muro

Código: CFAS 5751

Familia profesional: Artes Aplicadas al Muro

Duración: 1800H

2 CURSO/OS ACADÉMICO/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural mitjançant els diferents mètodes i sistemes de creació i reproducció, i per experimentar nous procediments i materials i valorar propostes de treball. La durada és de 1.800 hores (1.755 en un centre educatiu i 45 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • arts aplicades al mur;
 • obres pictòriques i murals de creació pròpia o d'altres professionals;
 • muntatges artístics;
 • instal·lacions artístiques: escenogràfiques, atrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, espais multimèdia i espais de representació i expressió artística;
 • equipaments de l'espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials;
 • equipaments i complements de l'espai natural, i
 • organització del manteniment de l'equipament tècnic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • arts aplicades al mur;
 • obres pictòriques i murals de creació pròpia o d'altres professionals;
 • muntatges artístics;
 • instal·lacions artístiques: escenogràfiques, atrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, espais multimèdia i espais de representació i expressió artística;
 • equipaments de l'espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials;
 • equipaments i complements de l'espai natural, i
 • organització del manteniment de l'equipament tècnic.