Técnico/a deportivo/a superior en Baloncesto

Código: TEGS BAA0

Familia profesional: Basquet

Duración: 755H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

Aquests estudis capaciten per construir equips de bàsquet, programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de jugadors i equips de basquetbol en competicions d'alt nivell esportiu; coordinar la intervenció de tècnics especialistes en les seves relacions amb la direcció esportiva i la directiva del club; organitzar competicions pròpies de la iniciació i tecnificació esportiva i dissenyar programes individuals d'alta tecnificació per a jugadors de basquetbol, tot això amb el nivell òptim de qualitat i condicions de seguretat. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en Basquetbol. Aquest cicle té una durada de 755 hores, es pot fer en un curs acadèmic.
Las personas que superan el grado superior obtienen un título de técnico o técnica superior que los permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de grado, en las condiciones de admisión que se establezcan,  o en el mundo laboral como:
  • entrenador de alto nivel  de baloncesto
  • director técnico o directora técnica
  • director o directora de competiciones de alto nivel y de nivel mediano
  • director o directora de escuelas deportivas
  • coordinador o coordinadora de equipos de baloncesto