Química y Salud Ambiental

Código: CFPS SMC0

Familia profesional: Seguridad y Medio Ambiente

Duración: 2000H

2 CURSO/OS ACADÉMICO/S

 • Sistemes de Gestió Ambiental
 • Educació per a la Salut i el Medi Ambient
 • Control d’Aigües
 • Control de Residus
 • Salut i Riscos del Medi Construït
 • Control i Seguretat Alimentària
 • Contaminació Ambiental Atmosfèrica
 • Control d’Organismes Nocius
 • Unitat de Salut Ambiental
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Projecte de Química i Salut Ambiental
 • Formació en Centres de Treball
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • tècnic o tècnica en gestió ambiental;
 • coordinador o coordinadora de sistemes de gestió ambiental;
 • programador o programadora d'activitats ambientals;
 • documentalista ambiental;
 • tècnic o tècnica de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…);
 • tècnic o tècnica de control de contaminació atmosfèrica;
 • tècnic o tècnica de control de contaminació acústica;
 • tècnic o tècnica de control d'organismes nocius;
 • tècnic o tècnica en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat;
 • comercial de productes biocides i fitosanitaris.