Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos

Código: CEFP TM02

Familia profesional: Especialización

Duración: 650H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
Matèries i continguts que s'imparteixen
  • Seguretat en Vehicles Híbrids i Elèctrics (66 hores)
  • Sistemes de Propulsió en Vehicles Híbrids i Elèctrics (165 hores)
  • Sistemes Elèctrics d'Alt Voltatge, Bateries i Recàrrega (99 hores)
  • Transmissió de Forces i Gestió Tèrmica (165 hores)
  • Formació en Centres de Treball (155 hores)
(Català)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en el sector de la producció i manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i en subsectors d'automòbils. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • tècnic de manteniment de vehicles elèctrics
  • tècnic de manteniment de vehicles híbrids