Implementación de Redes 5G

Código: CEFP EE02

Familia profesional: Especialización

Duración: 300H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
  • Implementació de xarxes 5G (132 hores)
  • Manteniment d'infraestructures i xarxes 5G (66 hores)
  • Formació en centres de treball (102 hores)

(Català)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat a empreses, públiques i privades, del sector de l'economia i la indústria digital, les activitats de les quals tinguin una tendència a la instal·lació i manteniment de les xarxes 5G. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • tècnic instal·lador en infraestructures de xarxes 5G
  • tècnic mantenidor en infraestructures de xarxes 5G
  • operador remot d'interconnexions de xarxes 5G
  • tècnic instal·lador de dispositius d'interconnexió de xarxes 5G
  • tècnic mantenidor de dispositius d’interconnexió de xarxes 5G