Fabricación Aditiva

Código: CEFP FM01

Familia profesional: Especialización

Duración: 600H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
 • Tecnologies de Fabricació Additiva (66 hores)
 • Disseny d'Estructures Alleugerides i Optimització Topològica en Fabricació (99 hores)
 • Modelatge, Laminat i Impressió 3D (132 hores)
 • Escanejat i Reparació de Malles 3D (66 hores)
 • Postprocessat (66 hores)
 • Maneig, Reparació i Costos de la Fabricació Additiva (66 hores)
 • Formació en centres de treball (105 hores)
(Català)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses, tant públiques com privades, principalment en els àmbits de la recerca, desenvolupament de productes, producció industrial, manteniment industrial i serveis. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • expert en sistemes de fabricació additiva
 • expert en impressió 3D
 • expert en disseny de producte per a impressió 3D
 • dissenyador 3D per escanejat
 • expert en prototipat ràpid