Cultivos Celulares

Código: CEFP QU01

Familia profesional: Especialización

Duración: 600H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
  • Cultius Cel·lulars (132 hores)
  • Tècniques Complementàries en Cultius Cel·lulars (132 hores)
  • Normes de Qualitat i Regulació Aplicables a Cultius Cel·lulars (66 hores)
  • Laboratori de Cultius Cel·lulars (66 hores)
  • Aplicacions de Cultius Cel·lulars (99 hores)
  • Formació en un Centre de Treball (105 hores)
(Català)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir l’activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors on calgui fer cultius cel·lulars. Els laboratoris biomèdics i biotecnològics són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com a principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquells altres que, fins i tot no ser la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos. L’ocupació i lloc de treball més rellevant d’aquests estudis és el següent:
  • expert o experta en cultius cel·lulars