Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación

Código: CEFP EE01

Familia profesional: Especialización

Duración: 720H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
  • Ciberseguretat en Projectes Industrials (99 hores)
  • Sistemes de Control Industrial Segurs (99 hores)
  • Xarxes de Comunicacions Industrials Segures (132 hores)
  • Anàlisi Forense en Ciberseguretat Industrial (132 hores)
  • Seguretat Integral (126 hores)

(Català)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització, podran exercir l’activitat en organitzacions de diferents sectors on sigui necessari establir i garantir la seguretat dels processos industrials que desenvolupen. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • expert o experta en ciberseguretat en entorns de l'operació
  • auditor o auditora de ciberseguretat en entorns de l'operació
  • consultor o consultora de ciberseguretat en entorns de l'operació
  • analista de ciberseguretat en entorns de l'operació