Auxiliar en Ventas y Atención al Público

Código: IFE CM01

Familia profesional: Itinerarios Formativos

Duración: 3360H

4 CURSO/OS ACADÉMICO/S

(Català)
Mòduls professionals comuns
 • Vida Saludable i Cura d'un Mateix (210 hores)
 • Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)
 • Viure en Entorns Propers (175 hores)
 • Ús d'Establiments i Serveis (140 hores)
 • Organització Personal (175 hores)
 • Activitats Comunitàries (140 hores)
 • Participació Ciutadana (140 hores)
 • Iniciació a l'Activitat Laboral (385 hores)
 • Organització de les Empreses (105 hores)
 • Món Laboral (105 hores)
 • Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)
 • Tutoria (70 hores per curs)
Mòduls professionals específics
 • Tècniques Bàsiques de Marxandatge (245 hores)
 • Atenció al Client (140 hores)
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes (140 hores)
 • Treballs de Reprografia (245 hores)
 • Formació en Centres de Treball (385 hores)
(Català)
La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:
 • el certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides i
 • el certificat de professionalitat COMT0211 d’Activitats auxiliars de comerç que emet l’administració laboral.