Auxiliar de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Movilidad Personal

Código: PFI TM05

Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Duración: 1000H

1 CURSO/OS ACADÉMICO/S

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 • Equips Elèctrics i Electrònics
 • Muntatge i Manteniment de Bateries i Motors Elèctrics
 • Manteniment i Reparació Mecànica de Vehicles de Mobilitat Personal
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores) Inclouen: Qualificació professional completa: ELE481_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics
La superació d'aquest PFI permet accedir al món laboral com a:
 • Ajudant de comerç especialitzat en vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària de taller de reparació de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de lloguer de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de transport urbà de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de taller en empresa de fabricació de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de magatzem de recanvis.
Obtenció del certificat de professionalitat: ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, que emet l’administració laboral