Tècnic/a superior en So per Audiovisuals i Espectacles

Codi: CFPS ISC0

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, tot controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal. La duració és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle So (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles;
 • tècnic o tècnica de so de cinema i audiovisuals;
 • tècnic o tècnica de so directe;
 • tècnic o tècnica d'enregistrament de so en estudi;
 • tècnic o tècnica d'enregistrament musical;
 • tècnic o tècnica de so per a equip de megafonia;
 • tècnic o tècnica de monitors de so;
 • tècnic o tècnica de sistemes de so;
 • tècnic o tècnica de so en sistemes sense fil;
 • tècnic o tècnica en sistemes de microfonia;
 • especialista de so;
 • muntador i editor o muntadora i editora de so;
 • mesclador i masteritzador o mescladora i masteritzadora de so.