Tècnic o tècnica superior en Manteniment Aeromecànic

Codi: CFPS 0552

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer el manteniment d'aeronaus d'ala fixa i ala rotatòria i dels seus sistemes, equips i components en l'àrea de mecànica (planta de potència, sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i cèl·lula). La durada és de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • mecànic o mecànica de línia, hangar i taller, i
  • inspector o inspectora d'assajos no destructius.