Tècnic o tècnica superior en Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil professional Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’

Codi: CFPS ISE1

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • animador o animadora en 3D;
 • animador o animadora en 2D;
 • interpolador o interpoladora;
 • modelador o modeladora en 3D;
 • grafista digital;
 • generador o generadora d'espais virtuals;
 • tècnic o tècnica d'efectes especials en 3D;
 • integrador o integradora de multimèdia audiovisual;
 • desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia;
 • editor o editora de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius;
 • tècnic o tècnica en sistemes i realització multimèdia;
 • creador o creadora de mons virtuals i interactius;
 • assessor tecnològic o assessora tecnològica en comunicació experiencial per a empreses;
 • creador o creadora de plataformes d'entreteniment i rol;
 • productor o productora de contingut per a ciutats intel·ligents;
 • consultor o consultora de solucions de realitat augmentada;
 • dissenyador o dissenyadora de videojocs en l'àmbit de la 'gamificació'.