Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Codi: CFPS ICA1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • ­    tècnic o tècnica en administració de sistemes,
 • ­    responsable d’informàtica,
 • ­    tècnic o tècnica en serveis d’Internet,
 • ­    tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
 • ­    personal de suport tècnic,
 • ­    tècnic o tècnica en teleassistència,
 • ­    tècnic o tècnica en administració de bases de dades,
 • ­    tècnic o tècnica en xarxes,
 • ­    supervisor o supervisora de sistemes,
 • ­    tècnic o tècnica en serveis de comunicacions,
 • ­    tècnic o tècnica en entorns web.