Tècnic/a en Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica

Codi: CFPM AR21

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617  lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica;
  • agricultor ecològic o agricultora ecològica;
  • criador o criadora de bestiar ecològic;
  • avicultor ecològic o avicultora ecològica;
  • apicultor ecològic o apicultora ecològica;
  • productor o productora de llet ecològica i/o d'ous ecològics;
  • planterista ecològic, i
  • operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.