Tècnic/a en Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics

Codi: CFPM QU11

Família professional: Química

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer totes les operacions bàsiques de control i de manteniment dels equips dels diversos processos químics i de les fases de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics, per assegurar la qualitat del producte i complir les normes de prevenció de riscos, de seguretat i ambientals. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • operador conductor o operadora conductora d'equips de planta química, de calderes i forns o de mescles;
  • operador o operadora principal en instal·lacions de tractament químic;
  • operador o operadora de màquines trencadores;
  • trituradores i mescladores de substàncies químiques;
  • operador o operadora de refineries de petroli i gas natural;
  • operador o operadora en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques;
  • operador o operadora d'equips i d'instal·lacions de filtració, separació, així com de depuració d'aigües;
  • operador conductor o operadora conductora d'equips de plantes farmacèutiques.