Tècnic/a en mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgeria

Codi: CFPM FM21

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar les diferents operacions en els processos de restauració i manteniment de productes de rellotgeria i verificar el resultats obtinguts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.710  lectives en un centre educatiu i 290 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Mecanització, perfil profesional de Reparació i Manteniment d'Aparells de Mesura i Control (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Desenvolupant productes de rellotgeria.
  • Fent el manteniment i la reparació de productes de rellotgeria.