Tècnic o tècnica en Electromecànica de Vehicles, perfil professional d’Avions amb Motor de Pistó

Codi: CFPM TM11

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, amb l’orientació a avions amb motor de pistó, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Electromecànica de vehicles, perfil professional d'avions amb motor de pistó (LOGSE).
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • mantenir els motors de pistó i els seus sistemes auxiliars.
  • mantenir els sistemes elèctrics de les aeronaus
  • mantenir els sistemes de seguretat i confort.
  • mantenir els sistemes de frens direcció i aterratge.
Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.