Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària

Codi: CFPM TM30

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i electrònica del sector de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, ajustant-se als procediments i temps que s'han establert i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • electromecànic o electromecànica de maquinària agrícola;
  • electromecànic o electromecànica de màquines d'indústries extractives;
  • electromecànic o electromecànica de màquines d'edificació i obra civil;
  • electromecànic i ajustador o electromecànica i ajustadora d'equips d'injecció dièsel;
  • verificador o verificadora de maquinària agrícola i industrial;
  • reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics;
  • reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens;
  • reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió;
  • instal·lador o instal·ladora d'accessoris;
  • venedor i distribuïdor o venedora i distribuïdora de recanvis i equips de diagnosi.
Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.