Tècnic/a en Animació en Circ

Codi: CFAM CI10

Família professional: Arts Escèniques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar activitats d'animació i per actuar en públic en números de circ no especialitzats o col·laborant amb altres artistes de nivell superior, amb criteris de qualitat i seguretat. Tenen una durada de 2.000 hores.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • professional autònom o autònoma,
  • per realitzar activitats d'animació,
  • per actuar en públic en números de circ no especialitzats, i
  • col·laborar amb altres artistes de nivell superior.
Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.