Tècnic/a superior en Tècniques d’Actuació Teatral

Codi: CFAS TEA0

Família professional: Arts Escèniques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l'actuació i per preparar en tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat. Tenen una durada de 2.000 hores.
Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals. La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • professional autònom o autònoma o per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals,
  • fer tasques de dinamització basades en l'actuació, i
  • per preparar en tècniques d'expressió i comunicació.