Tècnic/a superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional d’instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell

Codi: CFPS EEA1

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i de les instal·lacions elèctriques-electròniques i de comunicacions dels vaixells. També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions dels edificis i del vaixell, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació del medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Cap de taller de sistemes elèctrics-electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Tècnic en sistemes i equips de generació, acumulació i consum d'energia elèctrica del vaixell.
 • Tècnic de sistemes electrònics (de navegació, instrumentació i posicionament, confortabilitat i oci, comunicació, auxili i seguretat marítima) en embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Tècnic en projectes electrotècnics.
 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis, locals especials i d'enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació.
 • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Personal tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades i d'enllumenat exterior.
 • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis.
 • Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Personal gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.