Tècnic/a superior en Salut Ambiental

Codi: CFPS 1655

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Organització i gestió de la unitat de salut ambiental. Aigües d'ús i consum. Contaminació atmosfèrica, acústica i per radiacions. Productes químics i vectors d'interès en salut pública. Residus sòlids i medi construït. Control i vigilància de la contaminació d'aliments. Educació sanitària i promoció de la salut. Anatomofisiologia i patologia bàsica. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.
Tècnic/a en salut ambiental. Tècnic/a en control d'aigües de consum. Tècnic/a de control en contaminació atmosfèrica. Tècnic/a en gestió de residus. Operador/a de seguiment d'indicadors. Especialista en medi ambient i seguretat química. Tècnic/a de medi ambient d'edificis i serveis.