Tècnic/a superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

Codi: CFPS ISA0

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d'espectacles en viu i esdeveniments, tot coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta. La duració és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ajudant de direcció en cinema;
  • ajudant de realització de vídeo;
  • ajudant de realització de televisió;
  • responsable d'àrea d'audiovisuals (en empreses alienes a l'activitat);
  • muntador o muntadora de cinema;
  • editor muntador o editora muntadora de vídeo;
  • cap de regidoria;
  • regidor o regidora d'espectacles en viu;
  • regidor o regidora d'esdeveniments;
  • regidor o regidora de parets.