Tècnic/a superior en Química Industrial

Codi: CFPS QUA0

Família professional: Química

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Indústries de Procés Químic (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • encarregat o encarregada de planta química;
  • encarregat o encarregada d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics;
  • supervisor o supervisora d'àrea de producció d'energia, de serveis auxiliars;
  • supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas natural;
  • cap d'equip en instal·lacions de tractament químic, magatzems en indústries químiques;
  • cap de parc de tancs en indústries químiques;
  • cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics;
  • supervisor o supervisora de sistemes de control, de cambra de control, d'àrea en plantes de química de transformació o de condicionat, i
  • responsable de formulació.