Tècnic/a superior en Química i Salut Ambiental

Codi: CFPS 1555

Família professional: Seguretat i Medi Ambient

Duració: 1400H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per vigilar i controlar els efectes sobre la salut dels factors de risc ambiental i alimentari, participar en la posada en marxa i el desenvolupament de sistemes de gestió ambiental i intervenir en programes d'educació per a la salut pública i comunitària sota la supervisió, en el seu cas, del superior responsable, d'acord amb els protocols establerts, respectant la normativa de referència en condicions de qualitat i seguretat. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides Professionals

  • tècnic o tècnica en gestió ambiental;
  • coordinador o coordinadora de sistemes de gestió ambiental;
  • programador o programadora d'activitats ambientals;
  • documentalista ambiental;
  • tècnic o tècnica de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…);
  • tècnic o tècnica de control de contaminació atmosfèrica;
  • tècnic o tècnica de control de contaminació acústica;
  • tècnic o tècnica de control d'organismes nocius;
  • tècnic o tècnica en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat;
  • comercial de productes biocides i fitosanitaris.