Tècnic/a superior en Pròtesis Dentals

Codi: CFPS SAA0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar, fabricar i reparar pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules d'oclusió segons prescripció i indicacions facultatives, i efectuarne el reajustament necessari per a l'acabament; gestionar un laboratori de pròtesis dentals, fent les operacions per a la comercialització de productes segons la normativa vigent de seguretat i protecció ambiental i les especificacions de qualitat. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Pròtesis Dentals (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en pròtesis dentals;
  • tècnic o tècnica especialista en pròtesis dentals;
  • responsable tècnic o tècnica d'un laboratori de pròtesis dentals;
  • comercial en la indústria dental o dipòsits dentals;
  • responsable tècnic o tècnica en departaments d'investigació i desenvolupament de productes de la indústria dental.