Tècnic/a superior en Projectes d’Edificació, perfil professional rehabilitació i restauració

Codi: EOB1

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'edificació, rehabilitació i restauració; fer replantejaments d'obra, i organitzar i coordinar els treballs per executar-les, i gestionar-ne el control documental, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • delineant projectista d'edificació;
 • delineant d'instal·lacions;
 • maquetista de construccions;
 • ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;
 • ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental;
 • especialista en replanteigs;
 • tècnic o tècnica en obres de rehabilitació i reforma d'edificis;
 • ajudant o ajudanta de processos de certificació energètica d'edificis;
 • tècnic o tècnica d'eficiència energètica d'edificis i
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.