Tècnic/a superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles

Codi: CFPS ISD0

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per planificar, organitzar, supervisar i gestionar recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i assegurar el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes. La duració és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ajudant de producció de cinema;
  • ajudant de producció de vídeo;
  • ajudant de producció de televisió;
  • ajudant de producció d'animació;
  • ajudant de producció de multimèdia;
  • ajudant de producció de ràdio;
  • cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments;
  • ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments;
  • gerent de companyia.