Tècnic/a superior en Ortopròtesi i productes de suport

Codi: CFPS SAB0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar, elaborar i adaptar ortesis, pròtesis, ortopròtesis i productes de suport d'acord amb la normativa vigent (atenent la prescripció oficial corresponent i l'avaluació física i psicosocial de l'usuari); fer el seguiment d'aquests productes, i organitzar i gestionar l'establiment ortoprotètic. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.   Aquest estudi substitueix el cicle Ortesis i Pròtesis (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en ortopròtesi;
  • tècnic o tècnica en ortopèdia;
  • tècnic o tècnica en productes de suport;
  • tècnic o tècnica en adequació de l'entorn i accessibilitat;
  • responsable tècnic o tècnica d'establiments d'adaptació i/o distribució de productes ortoprotètics;
  • tècnic o tècnica de la fabricació en sèrie de productes ortoprotètics i productes de suport;
  • responsable tècnic o tècnica de la fabricació a mida de productes ortoprotètics i productes de suport;
  • responsable tècnic o tècnica de taller d'ortopèdia hospitalària;
  • visitador i promotor sanitari o visitadora i promotora sanitària, i
  • assessor o assessora de productes i serveis del sector.