Tècnic/a superior en Òptica d’Ullera

Codi: CFPS 1455

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per resoldre problemes de visió, assessorar en l'elecció de les pròtesis oculars més adequades i elaborar les especificacions tècniques per fabricar-les i adaptar-les. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • director o directora de diversos departaments d'empreses òptiques,
  • assessor o assessora comercial d'òptica,
  • muntador o muntadora d’aparells i instruments amb components òptics i
  • reparador o reparadora d’aparells i instruments amb components òptics.