Tècnic/a superior en Mediació comunicativa

Codi: CFPS SCE0

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o tinguin dificultats en la comunicació, el llenguatge i la parla; així com programes de promoció, de les persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Interpretació del llenguatge de signes (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

  • agent de desenvolupament de la comunitat sorda;
  • tècnic o tècnica en promoció, atenció i formació a persones sordes;
  • agent dinamitzador de la comunitat sorda;
  • mediador o mediadora social de la comunitat sorda;
  • agent de desenvolupament de la comunitat sordcega;
  • agent dinamitzador de la comunitat sordcega;
  • mediador o mediadora de persones sordcegues;
  • assistent o assistenta de persones sordcegues;
  • mediador o mediadora de persones amb dificultats de comunicació.