Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat

Codi: CFPS CMD0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta del cap de producte;
 • tècnic o tècnica de màrqueting;
 • tècnic o tècnica en publicitat;
 • tècnic o tècnica en relacions públiques;
 • organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació;
 • auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;
 • controlador o controladora d'emissió en mitjans de comunicació;
 • tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;
 • tècnic o tècnica en treballs de camp;
 • inspector o inspectora d'enquestadors;
 • agent d'enquestes i censos;
 • codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats;
 • responsable de promocions punt de venda;
 • especialista en implantació d'espais comercials.