Tècnic/a superior en Laboratori clínic i biomèdic

Codi: CFPS SAE0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;
  • tècnic o tècnica especialista en laboratori;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;
  • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.