Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Codi: CFPS SAI0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial. La durada és de 2.000 hores (1584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Imatge per al Diagnòstic (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic;
  • tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;
  • tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;
  • personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;
  • personal tècnic en protecció radiològica;
  • personal tècnic en radiologia d'investigació i experimentació;
  • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.