Tècnic/a superior en Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge

Codi: CFPS ISB0

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per portar a terme projectes fotogràfics complets, captar, enregistrar i tractar imatges de produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i determinar i controlar la qualitat tècnica, formal i expressiva. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Imatge (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • operador o operadora de càmera de cine, vídeo i televisió;
 • ajudant de càmera;
 • reporter o reportera d'ENG (electronics news gathering);
 • il·luminador o il·luminadora de televisió;
 • ajudant d'il·luminació;
 • responsable d'il·luminació d'espectacles en viu;
 • luminotècnic o luminotècnica d'espectacles en viu;
 • tècnic o tècnica de taules de control d'il·luminació en espectacles;
 • fotògraf o fotògrafa;
 • reporter gràfic o reportera gràfica;
 • retocador o retocadora de fotografia digital;
 • supervisor o supervisora de sistemes digitals i vectorials d'imatge.