Tècnic/a superior en Higiene Bucodental

Codi: CFPS SAH0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d'activitats preventives i tecnicoassistencials que inclouen l'exploració, l'avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d'un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics Aquest estudi substitueix el cicle Higiene Bucodental (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en higiene bucodental;
  • tècnic o tècnica especialista higienista dental;
  • higienista bucodental;
  • educador o educadora en salut bucodental.