Tècnic/a superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques, perfil professional d’Animació Turística

Codi: CFPS HTF1

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per gestionar departaments d'animació turística, planificar la programació, coordinar, promocionar i realitzar les activitats d'animació turística així com per planificar, promocionar i informar sobre destinacions  turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.
La durada és de 2.000 hores (1650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • guia local;
 • guia acompanyant;
 • guia en béns d'interès local;
 • personal informador turístic;
 • cap d'oficines d'informació;
 • personal promotor turístic;
 • personal tècnic d'empresa de consultoria turística;
 • agent de desenvolupament turístic local;
 • personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim;
 • personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports);
 • personal encarregat de facturació en terminals de transport;
 • personal assistent en fires, congressos i convencions, i
 • personal encarregat de serveis en esdeveniments;