Tècnic/a superior en gràfica audiovisual, perfil professional d’Infografia 3D

Codi: CFAS CGF1

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per explicar, comunicar, presentar i promocionar treballs tridimensionals de forma virtual, destinats a l'arquitectura i l'interiorisme, l'enginyeria i el disseny de productes, l'urbanisme i el paisatgisme, entre d'altres, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.  

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • la realització de producció i postproducció audiovisual per a cinema, televisió, webs, multimèdia, videojocs, telefonia mòbil i altres suports, utilitzant el programari estàndard de la indústria;
  • el disseny i la composició d'escenaris reals i virtuals i d’il•luminació de l'escena;
  • la selecció musical i sonorització de peces audiovisuals;
  • la realització audiovisual de gràfica corporativa per a canals de televisió, programes, missatges institucionals, productes, serveis, etc.;
  • el disseny de la representació gràfica de la informació per mitjans audiovisuals;
  • la retolació audiovisual;
  • la postproducció digital;
  • l'anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de gràfica audiovisual.