Tècnic/a superior en Gestió del Transport i Logística

Codi: CFPS CMC0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del Transport (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera;
 • cap d'operacions;
 • gerent de l'empresa de transport;
 • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera;
 • cap d'estació d'autobusos;
 • gestor o gestora de transport per carretera;
 • comercial de serveis de transport per carretera;
 • gerent d'empreses de transport per carretera;
 • cap de circulació;
 • agent de transports;
 • agent de càrrega;
 • comercial de serveis de transport;
 • operador o operadora de transport porta a porta;
 • transitari o transitària;
 • consignatari o consignatària de vaixells;
 • operador logístic o operadora logística;
 • cap de magatzem;
 • tècnic o tècnica en logística del transport;
 • coordinador o coordinadora logística;
 • tècnic o tècnica en logística inversa.