Tècnic/a superior en Gestió de vendes i espais comercials

Codi: CFPS CMA0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap de vendes;
 • representant comercial;
 • agent comercial;
 • encarregat o encarregada de botiga;
 • encarregat o encarregada de secció d'un comerç;
 • venedor tècnic o venedora tècnica;
 • coordinador o coordinadora de comercials;
 • supervisor o supervisora de telemàrqueting;
 • merchandiser;
 • aparadorista comercial;
 • dissenyador o dissenyadora d'espais comercials;
 • responsable de promocions punt de venda;
 • especialista en implantació d'espais comercials.