Tècnic/a superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

Codi: CFPS QUB0

Família professional: Química

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • encarregat o encarregada d'operadors de màquines per fabricar i condicionar productes químics;
 • supervisor o supervisora d'àrea de producció;
 • supervisor o supervisora d'àrea de condicionat;
 • supervisor o supervisora d'àrea de planificació;
 • coordinador o coordinadora d'àrea;
 • cap d'equip de reactor/bioreactor;
 • tècnic o tècnica de control;
 • coordinador o coordinadora de magatzem;
 • encarregat o encarregada de fabricació;
 • cap d'equip de processos d'extracció i purificació de productes biotecnològics;
 • cap d'equip de sala blanca en biotecnologia;
 • supervisor o supervisora d'àrea de processos i servei biotecnològic;
 • supervisor o supervisora de seguretat en processos biotecnològics.