Tècnic/a superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria

Codi: CFPS IPC0

Família professional: Imatge personal

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots. La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • director tècnic o directora tècnica en empreses de perruqueria;
 • director tècnic i artístic o directora tècnica i artística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda;
 • especialista en tractaments capil·lars;
 • assessor artístic o assessora artística de perruqueria;
 • estilista;
 • especialista en pròtesis capil·lars i postisseria;
 • conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses de perruqueria;
 • expert o experta en cures capil·lars en clients amb necessitats especials;
 • tècnic o tècnica en anàlisi capil·lar;
 • perruquer o perruquera especialista;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora d'imatge;
 • formador tècnic o formadora tècnica en perruqueria;
 • assessor o assessora de venda i demostrador o demostradora de productes i aparells de perruqueria;
 • assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.