Tècnic/a superior en Estètica Integral i Benestar

Codi: CFPS IPB0

Família professional: Imatge personal

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental. La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Estètica (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • esteticista;
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d'estètica, àrees d'imatge personal i balnearis;
 • tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d'hidroestètica;
 • tècnic o tècnica en micropigmentació;
 • tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic o tècnica en aparells d'estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic o tècnica en massatges estètics;
 • tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica;
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica.