Tècnic/a superior en Energies Renovables

Codi: CFPS EAC0

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l'operació i manteniment de parcs i instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques;
 • responsable de muntatge de parcs eòlics;
 • responsable de muntatge d'aerogeneradors;
 • especialista muntador d'aerogeneradors;
 • especialista en manteniment de parcs eòlics;
 • promotor o promotora d'instal·lacions solars;
 • projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques;
 • muntador i operador o muntadora i operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques;
 • encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques;
 • operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.