Tècnic/a superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

Codi: CFPS EAA0

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per avaluar l'eficiència de les instal·lacions d'energia i d'aigua en edificis, configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar-ne el muntatge i el manteniment amb seguretat, qualitat i respecte pel medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica d'eficiència energètica d'edificis,
  • ajudant o ajudanta de processos de certificació energètica d'edificis,
  • tècnic o tècnica comercial d'instal·lacions solars,
  • responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques,
  • responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques,
  • gestor o gestora d'energia
  • promotor o promotora de programes d'eficiència energètica.