Tècnic/a superior en Educació i Control Ambiental

Codi: CFPS SMA0

Família professional: Seguretat i Medi Ambient

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d'acord amb la normativa d'aplicació. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • educador o educadora ambiental;
 • informador o informadora ambiental;
 • monitor o monitora d'educació ambiental;
 • guia ambiental;
 • programador o programadora d'activitats ambientals;
 • monitor o monitora de campanyes ambientals;
 • guia i intèrpret del patrimoni natural;
 • professional del servei de medi ambient;
 • tècnic o tècnica en control d'espais naturals;
 • monitor o monitora de la natura;
 • agent mediambiental o similar;
 • monitor o monitora d'equipaments ambientals.