Tècnic/a Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica

Codi: CFPS AFB0

Família professional: Arts gràfiques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar i desenvolupar projectes gràfics; elaborar pressupostos; gestionar i supervisar la producció, i controlar el magatzem de materials i l'expedició del producte al client, d'acord amb la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Producció en Indústries d'Arts Gràfiques (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • dissenyador gràfic o dissenyadora gràfica;
  • tècnic o tècnica en preimpressió;
  • tècnic o tècnica en impressió;
  • tècnic o tècnica en enquadernació industrial;
  • tècnic o tècnica en processos de transformació de paper, cartró i altres suports gràfics;
  • verificador o verificadora de productes acabats de paper i cartró;
  • tècnic o tècnica en gestió del color en indústries gràfiques;
  • ajudant de producció en indústries gràfiques;
  • pressupostador o pressupostadora d'indústries gràfiques, i
  • tècnic o tècnica d'oficina tècnica en indústries gràfiques.