Tècnic/a Superior en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Codi: CFPS AFA0

Família professional: Arts gràfiques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges; editar publicacions impreses i electròniques, i gestionar i controlar la producció editorial, realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Disseny i Producció Editorial (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • dissenyador gràfic o dissenyadora gràfica;
  • dissenyador o dissenyadora de publicacions multimèdia;
  • dissenyador o dissenyadora d'envasos i embalatges;
  • tècnic o tècnica en producció editorial;
  • assistent o assistenta en edició;
  • tècnic o tècnica en preimpressió;
  • tècnic o tècnica en gestió de producció gràfica;
  • tècnic o tècnica en desenvolupament i publicació de productes multimèdia, i
  • tècnic o tècnica en comercialització de productes gràfics i multimèdia.